PROČ ŽENSKÝ KRUH? (Nya Švehlová)

Již dlouho je na Zemi nerovnováha v tom, jak funguje lidská společnost a jak se k sobě chováme. Po tisíce let se řídíme prostřednictvím moci, mysli a síly a k ženám se přistupuje jako k majetku, žádanému, ovládanému a podřízenému vlastnictví.

Je to pravda? Jak to poznáme? Vždyť můj otec, bratr, muž…

Mužské vlastnosti ovládají lidskou společnost už tak dlouho, že nám to připadá přirozené, nedokážeme si vzpomenout, že by to kdy bylo jiné. A přece máme pár ukazatelů, které nám potvrdí, že něco není fér.

Ženské vlastnosti jako něha, soucit, vnímavost, spolupráce a pokora jsou vnímány jako slabošské. Ženské práce, tj. všechny pečující profese, jsou velmi nízko hodnoceny. Ženy mají celkově nižší platy než muži. Ženské potřeby nejsou vnímány. Menstruace, tvořivý princip, díky němuž se rodí nový život, je ponížen na obchod s vložkami. Zdá se nám, že vývoj jde dopředu, že máme lepší a lepší péči o průběh menstruace. Ale nikoho nezajímá, jak se žena cítí, jak jí je, že by potřebovala dva dny volna z práce. To by ale nevydělávala… Zato vložky vydělávají.

Cílem ženského kruhu je probudit a posílit ženskou přirozenost a ženské vlastnosti. Snad nejvíce je to cítění. Proto si na začátku říkáme, jak se cítíme. A že z toho máme strach? Co říct, jak budu hodnocena…

Ženský kruh chce poskytnout uzavřenou skupinu, kde se ženy budou cítit bezpečně a dovolí si otevřít své pevně uzamčené pocity a emoce. Kde se bude mluvit o věcech, které jsou na veřejnosti tabu a otvírat témata, která jsou ženská, a přitom o nich nic nevíme. Nechceme bojovat s muži. Chceme si ujasnit, kdo jsme a vytvořit nové vztahy na základě sebevědomí a lásky. Nejpřirozenějšího pocitu ženy.

Chceme být pro muže bohyně a oni budou našimi rytíři.

Vždyť svatý grál, který rytíři po staletí hledali, bylo ženské lůno.

 

Chcete vědět co nového chystáme ve městě Rousínov v domě u náměstí ? Nebo se chcete přihlásit na některou z avizovaných přednášek? 

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress